விஸ்வகர்ம சனாதன தர்ம அறக்கட்டளை (RELIGIOUS TRUST)

விருதுகள்From: SriJekathguru Akila Bharatha Vishwakarma
Madathibadhi Srilasri
Award name : Vazhthu
Place : Thiruvannamalai
Date : 21.02.2013
Presented by : Sri Sivashanmuga Gnanacharya Guruswamigal
Presented to: D. Murugaselvam Niruvanar & Thalaivar,
Viswakarma Sanaadhana Dharma Arakattalai,
Chairman - Dharmalingam Nagammall Education Trust.


 
From: Ambattur Aanmeega Peravai
Title : Theivath Thamizhisai Vizha
Award name : Aanma Neya Maamani
Place : Thamizhannai Illam, Ambattur
Date : 01.05.2013
Presented by : Aanma Neya Maamani Thiru. J.P. Thirunavukarasu
Presented to : D. Murugaselvam Niruvanar & Thalaivar,
Viswakarma Sanaadhana Dharma Arakattalai,
Chairman - Dharmalingam Nagammall Education Trust.
From: Tamil Nadu Viswakarma Kaivinainjarkal sangam
Title : Suyamvarath Thiruvizha
Award name : Vishwakarma Kalaimamani virudhu
Place : Balamandhir German Hall, T Nagar, Chennai.
Date : 07.04.2013
Presented by : SriJekathguru Akila Bharatha Vishwakarma Madathibadhi Srilasri sivashanmuga Gyanaachaarya Guru Swamikal
Presented to : D. Murugaselvam Niruvanar & Thalaivar,
Viswakarma Sanaadhana Dharma Arakattalai,
Chairman - Dharmalingam Nagammall Education Trust.