விஸ்வகர்ம சனாதன தர்ம அறக்கட்டளை (RELIGIOUS TRUST)

சிறப்பு தடுப்பூசி மருத்துவ முகாம் ஓரகடம், படப்பை - அருண் எக்ஸ்செல்லோ (கம்பட் ஹோம்) 09.01.2016 (சனிக்கிழமை) வழங்கியோர் தர்மலிங்கம் நாகம்மாள் கல்வி அறக்கட்டளை, YRSK மெடிக்கல் பௌண்டேஷன் .
பெயர் : சிறப்பு தடுப்பூசி மருத்துவ முகாம்
இடம் : ஒரகடம், படப்பை - அருண் எக்ஸ்செல்லோ (கம்பட் ஹோம்)
நாள் : சனிக்கிழமை
தேதி : 09/01/2016 (சனிக்கிழமை)
வழங்கியோர்    தர்மலிங்கம் நாகம்மாள் கல்வி அறக்கட்டளை, YRSK மெடிக்கல் பௌண்டேஷன் .