விஸ்வகர்ம சனாதன தர்ம அறக்கட்டளை (RELIGIOUS TRUST)

சிறப்பு தடுப்பூசி மருத்துவ முகாம் ஓரகடம், மாத்தூர் கிராமம் - டெம்ப்ல் கிரீன் 08.01.2016 (வெள்ளி) வழங்கியோர் தர்மலிங்கம் நாகம்மாள் கல்வி அறக்கட்டளை, YRSK மெடிக்கல் பௌண்டேஷன் .
பெயர் : சிறப்பு தடுப்பூசி மருத்துவ முகாம்
இடம் : ஓரகடம், மாத்தூர் கிராமம் - டெம்ப்ல் கிரீன்
நாள் : வெள்ளி
தேதி : 08/01/2016
வழங்கியோர்    தர்மலிங்கம் நாகம்மாள் கல்வி அறக்கட்டளை, YRSK மெடிக்கல் பௌண்டேஷன் .