விஸ்வகர்ம சனாதன தர்ம அறக்கட்டளை (RELIGIOUS TRUST)

சிறப்பு மருத்துவ முகாம் ஓரகடம் , சென்னை 30.12.2015 (வியாழன்) வழங்கியோர் தர்மலிங்கம் நாகம்மாள் கல்வி அறக்கட்டளை, YRSK மெடிக்கல் பௌண்டேஷன்.
பெயர் : சிறப்பு மருத்துவ முகாம்
இடம் : ஓரகடம் , சென்னை
நாள் : வியாழன்
தேதி : 30/12/2015
வழங்கியோர்    தர்மலிங்கம் நாகம்மாள் கல்வி அறக்கட்டளை, YRSK மெடிக்கல் பௌண்டேஷன்