விஸ்வகர்ம சனாதன தர்ம அறக்கட்டளை (RELIGIOUS TRUST)

திரு. D. முருகசெல்வம், மண்டல இயக்குனர் சண்டல்வூட் சொசீட்டி ஆப் இந்தியா (Sandalwood society of India) அவர்கள் தமிழ்நாட்டிலுள்ள பட்டா நிலத்தில் விவசாயிகளால் சந்தன மரத்தின் பயிர்ச்செய்கை பற்றிய நடத்திய மாநாடு பற்றி அஞ்சல் டுடே நாள் இதழியில் வெளியானது.