விஸ்வகர்ம சனாதன தர்ம அறக்கட்டளை (RELIGIOUS TRUST)


இலவச பொதுமருத்துவம் மற்றும் கண் கண்பரிசோதனை முகாம்
நிகழ்ச்சி : இலவச பொதுமருத்துவம் மற்றும் கண் கண்பரிசோதனை முகாம்
இடம் : ஒரகடம்
நாள் : ஞாயிறு
தேதி : 02.06.2013
வழங்கியோர்    தர்மலிங்கம் நாகம்மாள் கல்வி அறக்கட்டளை