விஸ்வகர்ம சனாதன தர்ம அறக்கட்டளை (RELIGIOUS TRUST)

கருத்து பரிமாற்றத்திற்கான சிங்கப்பூர் மற்றும் பாங்காக் பயணம்பங்கேற்றோர்:

திரு. த.முருகசெல்வம்
டாக்டர் சீனிவாசன்
அறங்காவலர். ம.தர்மசந்துரு
திரு. ரங்கநாதன்

இடம்:

1. Singapore National Eye Centre
2. National Cancer Centre Singapore
3. NUS Graduate Medical School Singapore