விஸ்வகர்ம சனாதன தர்ம அறக்கட்டளை (RELIGIOUS TRUST)

மாபெரும் இலவச மருத்துவ முகாம் P.S. டெம்பிள் க்ரீன் வித்யாஷரம் வழங்கியோர், தர்மலிங்கம் நாகம்மாள் கல்வி அறக்கட்டளை, YRSK மெடிக்கல் பௌண்டேஷன் .
பெயர் : மாபெரும் இலவச மருத்துவ முகாம்
இடம் : P.S. டெம்பிள் க்ரீன் வித்யாஷரம்
நாள் : வியாழன்
தேதி : ௦3.03.2016
வழங்கியோர்  : தர்மலிங்கம் நாகம்மாள் கல்வி அறக்கட்டளை, YRSK மெடிக்கல் பௌண்டேஷன் .